#بیاضی

.
#خط_پیازی (بیاضی)
متفاوت از سایر پیازی ها
خط مشکی کم یاب و کهنخ
ذکر کم یاب
سنگ تراش کهنه ۸ضلعی
عقیق کاملا سالم
#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
#شجرقائن #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #انگشتر #گردنبند #زمرد #شرف_الشمس #باباقوری #درنجف #کهنه #قدیمی #عتیقه
#شجرزرد #تسبیح
.
#خط_پیازی (بیاضی)
ذکر کم یاب و آیه مبارکه
نصر و من الله و فتح القریب
مهره یمنی و قواره درشت
خط زیبا

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
#شجرقائن #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #انگشتر #گردنبند #زمرد #شرف_الشمس #باباقوری #درنجف #کهنه #قدیمی #عتیقه
#شجرزرد #تسبیح
.
#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۱۲ امام
خط قرص و سنگ سرخ 
ابعاد ۳سانتی

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#شجرقائن #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #انگشتر #گردنبند #زمرد #شرف_الشمس #تسبیح #محک
.
خط پیازی(بیاضی)
ایه مبارکه
نصر و من الله و فتح القریب
تاریخ دار ۱۲۹۶
حاشیه دار و سنگ یمنی 
ابعاد ۳در ۲ سانتی
#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#شجرقائن #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #انگشتر #گردنبند #زمرد #شرف_الشمس #باباقوری #درنجف #کهنه #قدیمی #عتیقه
.
خط پیازی
خوش خط و زیبا
سنگ بینظیر

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
.
فروخته شد
همراه با خیر و برکت

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#شجرقائن #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #انگشتر #گردنبند #زمرد #شرف_الشمس #باباقوری #درنجف #کهنه #قدیمی #عتیقه
#شجرزرد #تسبیح #ساعت #یاقوت #یاقوت_کبود
.
#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۵تن آل ابا
خط و سنگ کم نظیر
حاشیه دار
تراش دامله 
#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#شجرقائن #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #انگشتر #گردنبند #زمرد #شرف_الشمس #باباقوری #درنجف #کهنه #قدیمی #عتیقه
.
#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۵تن آل ابا
خوش خط و بی نقص
سنگ یمنی با ابعاد۱۹×۲۱ 
رکاب دست ساز استاد #عاقل
پشت سنگ عکس گنبد
 با یه پرچم به صورت طبیعی نمایان شده

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
.
#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۵تن آل ابا
خوش خط و بی نقص
سنگ یمنی با ابعاد۱۹×۲۱
رکاب دست ساز استاد #عاقل
پشت سنگ عکس گنبد
با یه پرچم به صورت طبیعی نمایان شده

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
.
#خط_پیازی (بیاضی)
ذکر یا کافی المهمات
تاریخ دار۱۲۴۲
سنگ یمنی
فروخته شد همراه با خیر و برکت

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#شجرقائن #فیروزه_نیشابور #عقیق_یمنی #انگشتر #گردنبند #زمرد
✰
#بدون_شرح

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق_زرد 
#عقیق_یمنی_کهنه #دوازده_امام #صاحب_الزمان
✰
#فروخته_شد 
همراه با خیرو برکت

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
✰
#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۵تن آل عبا علیه السلام
تاریخ دار١٢۴٢
حاشیه دار
سنگ یمنی بدون تَرک کاملا سالم
رکاب ۵٠ گرمی استاد مــوسوی

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۵تن آل عبا علیه السلام
تاریخ دار١٢۴٢
حاشیه دار
سنگ یمنی بدون تَرک کاملا سالم
رکاب ۵٠ گرمی استاد مــوسوی

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
✰
#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۵تن آل عبا
خط سالم و با حاشیه
ســــــــرخ یمنی
کاملا سالم
قاب فابریکی دست نخورده
قیمت مناسب

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#خط_پیازی (بیاضی)
نام مبارک ۵تن آل عبا
خط سالم و با حاشیه
ســــــــرخ یمنی
کاملا سالم
قاب فابریکی دست نخورده
قیمت مناسب

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
✰
#خط_پیازی (بیاضی)
انا فتحنا لک فتحا مبینا
قواره درشت ۴در٣سانتی
ذکر کم یاب
خط قرص و بینقص
صندوقچه ای و بدون کوچکترین آسیب
قاب صفوی نقره بینظیر
سنگ یمنی پرتقالی کهنه 
#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#خط_پیازی (بیاضی)
انا فتحنا لک فتحا مبینا
قواره درشت ۴در٣سانتی
ذکر کم یاب
خط قرص و بینقص
صندوقچه ای و بدون کوچکترین آسیب
قاب صفوی نقره بینظیر
سنگ یمنی پرتقالی کهنه
#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
✰
#خط_پیازی (بیاضی)
ذکر کمیاب یا کافی المهمات
تاریخ دار١٢۴١
ابعاد ٢در ٢ونیم سانت
حاشیه دار
خط قرص و زیبا
سنگ پرتقالی یمنی
صندوقچه ای و بِکر
بدون کوچکترین عیب

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق

#خط_پیازی (بیاضی)
ذکر کمیاب یا کافی المهمات
تاریخ دار١٢۴١
ابعاد ٢در ٢ونیم سانت
حاشیه دار
خط قرص و زیبا
سنگ پرتقالی یمنی
صندوقچه ای و بِکر
بدون کوچکترین عیب

#خط_پیازی #پیازی #خط_پیازی_صفوی #خط_قاجاری #خط_صفوی #بیاضی #کهنه #یمنی #آنتیک #عتیقه #موزه_ای #قدیمی #کلکسیونی #عقیق_یمنی #عقیق
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
#پیازی
#بیاضی
#پنج_تن
#سلامت
#قرص #بدون_برص #کهنه #رکاب #نقره #دستساز
(عقیق پیازی پنج تن ال عبا سلامت بکر وقرص بدون برص رکاب دستساز قیمت دایرکت)
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
#پیازی
#بیاضی
#پنج_تن
#سلامت
#قرص #بدون_برص #کهنه #رکاب #نقره #دستساز
(عقیق پیازی پنج تن ال عبا سلامت بکر وقرص بدون برص رکاب دستساز قیمت دایرکت)
جهت نمایش #
آنتیک #بیاضی #
نوستالژی #قدیمی #
جهت نمایش #
آنتیک #بیاضی #
نوستالژی #قدیمی #
خط پیازی کهنه و خوانا
سوال و قیمت دایرکت
به لطف خدا بسم الله الرحمن الرحیم هدیه شد.

#عقیق #خط_قرص_زیبا #خط_پیازی #بیاضی #رکاب_دست_ساز_نقره #پیازی_سنه_دار #رکاب_کهنه_فابریک #پیازی_بسم_اللّه_الرحمن_اارحیم #سوره_توحید #پیازی_پنج_تن #گالری_جواهری
#خط کهنه
#آیه شریفه 5تن 
#بیاضی(پیازی)
#حاشیه دار
# با قاب فابریک
#بازوبند
#خط کهنه
#آیه شریفه 5تن
#بیاضی(پیازی)
#حاشیه دار
# با قاب فابریک
#بازوبند
#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
#عقیق #یمنی
#پیازی #بیاضی
#کهنه #اصیل #پرتقالی
#یمانی #سرخ #پرتقالی #پیازی
#پنج_تن #ال #عبا #الله #محمد #علی
#فاطمه #حسن #حسین #کهنه #پیازی #بیاضی
#پایه #نقره #دستسازصفوی #سایز6-62 #سالم #کهنه
#تماس09129263081واتساپ09193812535
#محسن #مراددوست #قزوین #حضوری #پستی
عقیق یمنی پیازی بیاضی کهنه قدیمی سنگ بااصالت ابدار باحکاکی پنج تن ال عبا رکاب دستساز صفوی خوش
ترکیب

FeedLux is viewer of trends from popular social media.